Protetyka stomatologiczna i implantologia Warszawa Bemowo

Protetyka stomatologiczna Warszawa Bemowo

Protetyka stomatologiczna jest działem stomatologii zajmującym się odtwarzaniem właściwych czynności oraz budowy całego układu stomatognatycznego. W jego skład wchodzą: jama ustna z zębami, mięśnie, nerwy i stawy skroniowo-żuchwowe. W protetyce stomatologicznej można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje uzupełnień protetycznych: stałe i ruchome. Różnią się od siebie sposobem utrzymania w jamie ustnej. Pierwsze z nich zakłada się na stałe. Znaczy to, że są one albo przyklejone do pozostałych zębów i implantów oraz przykręcone do implantów. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie sprawy, ale w dostatecznym stopniu ją wyjaśniające. Natomiast protezy ruchome to takie, które pacjent może w każdym momencie samodzielnie wyjąć z ust. Każda z grup jest złożona z różnych rodzajów uzupełnień. W grupie stałych uzupełnień można wyróżnić: wkłady koronowo-korzeniowe, wkłady koronowe, licówki, korony, mosty i uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych (implantach). Na wszczepach można osadzić korony i mosty. Do uzupełnień ruchomych można zaliczyć: protezy akrylowe, szkieletowe i specjalne protezy wsparte na pozostałych zębach lub implantach nazywane protezami overdenture.

Protetyka stomatologiczna jest dziedziną polegającą na odbudowie warunków zgryzowych pacjenta po utracie zębów własnych. Pacjent w czasie swojego życia traci zęby z powodów urazów mechanicznych (uderzenia) lub upadków bądź innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Zęby mogą psuć się również z powodu niewłaściwej diety, burzy hormonalnych (u kobiet w czasie ciąży) lub niewłaściwej higieny jamy ustnej.  Warto także wspomnieć, żę konsekwencją niehigienicznego trybu życia, braku systematycznych wizyt kontrolnych u stomatologa lub innych chorób jest utrata zębów. Po utracie zęba ze wspomnianych powodów stosujemy zabiegi protetyczne.

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ DO PROTETYKA LUB IMPLANTOLOGA. ZADZWOŃ: (+48) 500 283 390

Uzupełnienia stałe i wyjmowane

Wkłady koronowo-korzeniowe są to uzupełnienia, które stosuje się w odniesieniu do zębów leczonych kanałowo. Część korzeniowa wkładu zajmuje oczyszczoną w czasie leczenia kanałowego z naczyń oraz nerwów przestrzeń znajdującą się w korzeniu. Część koronowa odbudowuje zrąb zęba, czyli jego zębinę. Zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowego daje możliwość odbudowy bardzo zniszczonego zęba przez założenie korony protetycznej. Wkłady koronowo-korzeniowe można podzielić na dwa rodzaje: standardowe albo indywidualne. Standardowe koronowo-korzeniowe przygotowują producenci. Wkłady mają standardowe rozmiary oraz kształty. Przy zastosowaniu takiego wkładu, stomatolog może skrócić czas leczenia. Niestety nie zawsze można je zastosować. Do wkładów standardowych można zaliczyć: wkłady metalowe (na przykład  wyglądające jak śruba wkłady Radix Anker; ) oraz różnego rodzaju wkłady z włókna szklanego. Gdy korona zęba jest bardzo zniszczona, w szczególności, gdy ząb kończy się poniżej poziomu dziąsła, mocuje się wkłady indywidualne. Mogą być one wykonane częściowo przez lekarza stomatologa oraz częściowo przez technika. Może taki wkład wykonać tylko i wyłącznie technik. Przy zastosowaniu pierwszej metody lekarz musu przygotować pozostałą część zęba, a później wykonać wzorzec podkładu, który później odleje ze stopu metali technik. Natomiast w przypadku drugiej metody lekarz pobiera wycisk, który wysyła do laboratorium techniki dentystycznej. Tam technik protetyczny realizuje specjalny model zęba i na nim tworzy wkład. Niestety takie postępowanie jest związane z koniecznością dodatkowej wizyty i zwiększa koszty leczenia.  Natomiast wkłady koronowe są wykorzystywane do odbudowania ubytków w koronie zęba. Najczęściej stosuje się je w zębach bocznych (trzonowych lub przedtrzonowych) z uwagi na większą powierzchnię tych pierwszych. Kolejnym rodzajem są wkłady porcelanowe. Można je wykonać na kilka sposobów. Najlepszą metodą jest szlifowanie wkładu z tlenku cyrkonu. Dzięki temu wkłady są wyjątkowo szczelne. Niestety minusem takiego rozwiązania jest bardzo wysoka cena.

W Twoim gabinecie stomatologicznym - Kristalum w Warszawie na Bemowie pacjentom proponujemy uzupełnienia stałe i wyjmowane. Do uzupełnień stałych możemy zaliczyć:

 • mosty (trwałe i tymczasowe),
 • korony (trwałe i tymczasowe),

zaś do uzupełnień wyjmowanych zaliczamy:

 • protezy szkieletowe,
 • Protezy szkieletowe z klamrami estetycznymi,
 • protezy akrylowe,
 • protezy elastyczne.
Protetyka stomatologiczna Warszawa Bemowo implanty

Protetyka stomatologiczna i implantologia Warszawa Bemowo

Protetyka stomatologiczna Warszawa Bemowo - Mosty i korony

Mosty protetyczne

Poniżej prezentujemy przykład jak może wyglądać leczenie protetyczne przy pomocy mostu.

Brak zęba, lewej górnej czwórki, można odbudować protetycznie przy pomocy mostu, wykorzystując jako filary dwa zęby sąsiednie, w tym przypadku lewą trójkę i piątkę. Piątka jest już przeleczona kanałowo, nie jest idealnie, ale brak widocznych, na zdjęciu RTG, zmian zapalnych kwalifikuje ją do leczenia protetycznego.

Trójkę - kieł, należy przygotować jako filar, lecząc ją kanałowo. Zęby zdrowe przed zastosowaniem mostu jako leczenia protetycznego należy umartwić (czyli spowodować śmierć zęba wypełniając kanały zębowe). Mając dwa filary można na nich wykonać most protetyczny z dostawioną miedzy nimi czwórką. Będzie to most trzypunktowy.

Mosty mogą być wykonane ze stopu stali licowanych porcelaną (porcelana jest napalana na stal). Hollywoodzki uśmiech możemy uzyskać stosując podbudowę z tlenku cyrkonu i napalanej porcelany. Filary mostów mogą być wykonane ze stopu stali bądź ze stopu złota.

Korony

Koronę zębową stosuje się, gdy odbudowujemy pojedynczy ząb. Przy zachowanym korzeniu zęba wykonujemy sztyft (wkład) koronowo - korzeniowy i na jego bazie osadzamy koronę protetyczną. Korony protetyczne mogą być:

 • ze stali
 • ze złota
 • ze stali licowanej porcelaną
 • ceramiczne

Korony pełnoceramiczne i na podbudowie z tlenku cyrkonu wykonywane są w technologii CAD/CAM. Dokładność technologii świadczy o wielokrotnie dłuższym "życiu" pracy protetycznej w porównaniu do zwykłej wykonanej ze stali.

Rozwiązanie opisane powyżej w mostach dotyczy również i koron.

Najpopularniejsze uzupełnienia stałe, czyli korony

Korona jest uzupełnieniem stałym, które wykorzystuje się do odbudowania bardzo zniszczonego zęba. Mogą być one uszkodzone z powodu urazu lub zaawansowanej próchnicy. Żeby można było zastosować koronę, ząb musi wystawać ponad dziąsło przynajmniej na 2–3 mm. Wynika to po pierwsze z konieczności objęcia części zęba koroną protetyczną, po drugie bierze się to stąd, że bardzo istotne jest utrzymanie obrzeży korony powyżej poziomu dziąsła. Dzięki temu pacjent będzie mógł dokładnie czyścić powstałe w ten sposób połączenia. Gdy korona kończy się nad dziąsłem i stomatolog widzi część zęba, to ma możliwość zobaczenia ewentualnych zmian w zębie, na przykład próchnicy wtórnej. Korony mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów, na przykład stopów metali lub porcelany.

Protezy

Przy dużych brakach zębowych konieczne jest wykonanie protetycznych uzupełnień wyjmowanych. Protezy dzielimy na:

 • akrylowe
 • szkieletowe
 • elastyczne.

O rodzaju zastosowanego leczenia i wyboru jego technologii decyduje lekarz stomatolog po uprzednim zbadaniu stanu uzębienia pacjenta.

Naprawy protez

Naszym pacjentom proponujemy naprawy protez. Najczęściej występującym ubytkiem jest złamanie zęba w protezie, pęknięcie protezy, dostawienie zęba po wyrwaniu, uzupełnienie masy w protezie.

Protetyka stomatologiczna Warszawa Bemowo - Implantologia

Implantologia umożliwia nam odbudowę pojedynczych i mnogich braków zębowych w odcinku przednim i bocznym po utracie korzenia zęba. Zabieg wszczepienia implantu trwa około 30 minut i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i przewodowym. Jest zabiegiem mniej inwazyjnym od usunięcia zęba. Przed zabiegiem wszczepienia implantu konieczna jest wizyta konsultacyjna, podczas której weryfikujemy możliwość wykonania zabiegu.

Zobacz też:

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA WARSZAWA BEMOWO - KONTAKT

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące protetyki stomatologicznej i implantologii oraz wizyt u lekarza protetyka na Bemowie w Warszawie.