Protetyka stomatologiczna i implantologia

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna jest dziedziną polegającą na odbudowie warunków zgryzowych pacjenta po utracie zębów własnych. Pacjent w czasie swojego życia traci zęby z powodów urazów mechanicznych (uderzenia) lub upadków bądź innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Zęby mogą psuć się również z powodu niewłaściwej diety, burzy hormonalnych (u kobiet w czasie ciąży) lub niewłaściwej higieny jamy ustnej.  Warto także wspomnieć, żę konsekwencją niehigienicznego trybu życia, braku systematycznych wizyt kontrolnych u stomatologa lub innych chorób jest utrata zębów. Po utracie zęba ze wspomnianych powodów stosujemy zabiegi protetyczne.

Uzupełnienia stałe i wyjmowane

W Twoim gabinecie stomatologicznym - Kristalum pacjentom proponujemy uzupełnienia stałe i wyjmowane. Do uzupełnień stałych możemy zaliczyć:

 • mosty (trwałe i tymczasowe),
 • korony (trwałe i tymczasowe),

zaś do uzupełnień wyjmowanych zaliczamy:

 • protezy szkieletowe,
 • Protezy szkieletowe z klamrami estetycznymi,
 • protezy akrylowe,
 • protezy elastyczne.

Mosty i korony

Mosty

Poniżej prezentujemy przykład jak może wyglądać leczenie protetyczne przy pomocy mostu.

Brak zęba, lewej górnej czwórki, można odbudować protetycznie przy pomocy mostu, wykorzystując jako filary dwa zęby sąsiednie, w tym przypadku lewą trójkę i piątkę. Piątka jest już przeleczona kanałowo, nie jest idealnie, ale brak widocznych, na zdjęciu RTG, zmian zapalnych kwalifikuje ją do leczenia protetycznego.

Trójkę - kieł, należy przygotować jako filar, lecząc ją kanałowo. Zęby zdrowe przed zastosowaniem mostu jako leczenia protetycznego należy umartwić (czyli spowodować śmierć zęba wypełniając kanały zębowe). Mając dwa filary można na nich wykonać most protetyczny z dostawioną miedzy nimi czwórką. Będzie to most trzypunktowy.

Mosty mogą być wykonane ze stopu stali licowanych porcelaną (porcelana jest napalana na stal). Hollywoodzki uśmiech możemy uzyskać stosując podbudowę z tlenku cyrkonu i napalanej porcelany. Filary mostów mogą być wykonane ze stopu stali bądź ze stopu złota.

Korony

Koronę zębową stosuje się, gdy odbudowujemy pojedynczy ząb. Przy zachowanym korzeniu zęba wykonujemy sztyft (wkład) koronowo - korzeniowy i na jego bazie osadzamy koronę protetyczną. Korony protetyczne mogą być:

 • ze stali
 • ze złota
 • ze stali licowanej porcelaną
 • ceramiczne

Korony pełnoceramiczne i na podbudowie z tlenku cyrkonu wykonywane są w technologii CAD/CAM. Dokładność technologii świadczy o wielokrotnie dłuższym "życiu" pracy protetycznej w porównaniu do zwykłej wykonanej ze stali.

Rozwiązanie opisane powyżej w mostach dotyczy również i koron.

Protezy

Przy dużych brakach zębowych konieczne jest wykonanie protetycznych uzupełnień wyjmowanych. Protezy dzielimy na:

 • akrylowe
 • szkieletowe
 • elastyczne.

O rodzaju zastosowanego leczenia i wyboru jego technologii decyduje lekarz stomatolog po uprzednim zbadaniu stanu uzębienia pacjenta.

Naprawy protez

Naszym pacjentom proponujemy naprawy protez. Najczęściej występującym ubytkiem jest złamanie zęba w protezie, pęknięcie protezy, dostawienie zęba po wyrwaniu, uzupełnienie masy w protezie.

Implantologia

Implantologia umożliwia nam odbudowę pojedynczych i mnogich braków zębowych w odcinku przednim i bocznym po utracie korzenia zęba. Zabieg wszczepienia implantu trwa około 30 minut i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i przewodowym. Jest zabiegiem mniej inwazyjnym od usunięcia zęba. Przed zabiegiem wszczepienia implantu konieczna jest wizyta konsultacyjna, podczas której weryfikujemy możliwość wykonania zabiegu.