Ortodoncja

Ortodoncja zajmuje się leczeniem wad zgryzu i korygowaniem nieprawidłowości zębowych. W obecnych czasach leczenie ortodontyczne dotyczy każdej grupy wiekowej. U dzieci i młodzieży przeprowadzane jest w celach leczniczych określonej wady zgryzu i ukierunkowaniu prawidłowego rozwoju szczęki i żuchwy wykorzystując  potencjał wzrostowy pacjentów młodocianych. U osób dorosłych leczenie ortodontyczne przeprowadza się w celu poprawy estetyki, zapobieganiu wada okluzj oraz  jako element leczenia zespołowego prowadzącego do uzupełnienia braków zębowych.

Wady zgryzu

Wady zgryzu dzielimy na wrodzone-przyczynami są czynniki genetyczne lub zewnętrzne, które mają wpływ w okresie płodowym. Nabyte wady zgryzu kształtują  się w ciągu pierwszych lat życia w wyniku nieprawidłowych nawyków:ssanie kciuka, smoczka, obgryzanie paznokci, gryzienie przedmiotów. Wady zgryzu mogą też pojawić się  w wyniku nieprawidłowości powstających podczas zaburzeń wyrzynania zębów, a także urazów.

Wady zgryzu - podział

Wady zgryzu dzielimy na wady pionowe-dotylne (tyłozgyz i tyłożuchwie) i doprzednie (przodozgryz i przodożuchwie), wady poziome-zgryz otwarty i głęboki, wady poprzeczne -zgryz krzyżowy i przewieszony. Do najczęstszych wad zgryzu zaliczamy wady dotylne oraz nieprawidłowości zębowe - stłoczenie zębów, szparowatość, zęby zatrzymane oraz braki zawiązków zębów.

Leczenie ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne polega na edukacji pacjenta w celu eliminacji złych nawyków, a następnie leczenie aparatami ruchomymi, które należy nosi kilka godzin dziennie i całą noc. Są to aktywatory, płytki Schwarza, aparaty retencyjne służące do utrwalenia leczenia, szyny na zęby w celu korekty drobnych nieprawidłowości zębowych u osób dorosłych.Aparaty stałe są na stałe montowane do zębów. Głównymi elementami tych aparatów są  zamki, łuki, ligatury, które są co jakiś czas wymieniane. Dzielimy je na aparaty metalowe(zamki metalowe) i estetyczne(zamki kompozytowelub porcelanowe). Do stałych aparatów zaliczamy również aparaty podniebienne -HY rax, expandery, rotatory.